typ
Home »

Podpisanie umowy o utworzeniu ZWC "Zagroda"


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w dniu 10 czerwca 2019r. podpisało z Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą Umowę o utworzeniu Związku Wzajemności Członkowskiej „Zagroda”.

Podpisana umowa ma na celu nie tylko dbanie o wzajemne interesy ubezpieczeniowe lecz także rozwijanie świadomości ubezpieczeniowej oraz upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach wzajemnych i promowanie prewencji ubezpieczeniowej wśród rolników z terenu Warmii i Mazur.

W TUW „TUW” funkcjonuje ponad 20 związków wzajemności członkowskiej utworzonych przez środowiska rolnicze, samorządowe i kościelne. Zgodnie ze Statutem TUW „TUW” tworzą one na Walnym Zgromadzeniu Kurię Związkową, a ich członkowie ubezpieczeni w TUW „TUW” posiadają prawo głosu, a tym samym prawo do współdecydowania o działalności i rozwoju TUW „TUW”.  Największe związki wzajemności członkowskiej desygnują swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej TUW „TUW”.