typ
Home »

Informacja dla członków Towarzystwa poszkodowanych w wyniku powodzi


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” informuje, że poszkodowani w wyniku powodzi mogą zgłaszać szkody w następujący sposób:

- za pośrednictwem infolinii pod numerami 801 001 003 lub 22 545 39 50,
- drogą mailową na adres: zgloszenie.szkody@tuw.pl,
- w jednostkach terenowych naszego Towarzystwa (numery telefonów i adresy e-mail znajdują się w zakładce „kontakt”),
-  u agentów.

 

TUW „TUW” uruchomiło uproszczone procedury likwidacji szkód w celu jak najszybszego udzielenia realnej pomocy swoim Członkom.

 

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku szkód powstałych na skutek niekorzystnych działań atmosferycznych  w ubezpieczonych budynkach, TUW „TUW” zgodnie  z obowiązującymi regulacjami, refunduje poniesione koszty związane z zapobieganiem powiększaniu strat jak np. wypompowanie wody.

W przypadku konieczności uprzątnięcia posesji prosimy, aby uszkodzone i zniszczone przedmioty pozostawić w jednym miejscu w celu okazania  likwidatorowi  podczas oględzin.

Bardzo pomocne przy szacowaniu szkód mogą okazać się także  zdjęcia wykonane  przy pomocy aparatu  fotograficznego czy telefonicznego.