typ
Home »

Gospodarna Wielkopolska


W dniu 25 stycznia 2019 roku Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” podpisało z Wielkopolską Izbą Rolniczą Umowę o utworzeniu Związku Wzajemności Członkowskiej „Gospodarna Wielkopolska”.

Celem utworzonego związku wzajemności członkowskiej jest nie tylko dbanie o wzajemne interesy ubezpieczeniowe lecz także rozwijanie świadomości ubezpieczeniowej oraz upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach wzajemnych i promowanie prewencji ubezpieczeniowej wśród rolników z terenu Wielkopolski.

Podpisanie umowy nastąpiło podczas uroczystości upamiętniających 100 rocznicę zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego oraz polonizacji samorządu rolniczego, które zostały zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w Auli Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu.