typ
Home »

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" oraz InterRisk TU SA Vienna Insurance Group rozpoczynają strategiczną współpracę


W dniach 09.04.2018 r. oraz 12.04.2018 r. doszło do zawarcia strategicznych umów pomiędzy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, a Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oraz MACIF (Mutuelle Assurance des Commercants et Industrieles France et des Cadres et salaries de l’Industrie et du Commerce).

(czytaj więcej)