typ
Home »

Jubileusz 25-lecia działalności Towarzystwa


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”...

 

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, które jest spadkobiercą wielowiekowej tradycji ubezpieczeń wzajemnych na ziemiach polskich obchodzi w 2017 roku jubileusz 25-lecia działalności.

 

Powstanie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” było znaczącym wydarzeniem, bowiem przywróciło po latach monopolu państwowego ubezpieczenia wzajemne i stało się współczesnym urzeczywistnieniem historycznej idei solidaryzmu społecznego.

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, jako pierwsze skorzystało z możliwości przewidzianych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej z 1990 r. i w dniu 27 lutego 1992 r. zostało wpisane do rejestru towarzystw ubezpieczeń wzajemnych z numerem 1.

 

W dniu 16 marca 1992 roku Towarzystwo wystawiło pierwszą polisę ubezpieczeniową i tę datę Towarzystwo uznaje za początek działalności pierwszego po transformacji ustrojowej towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

 

 

 

Wzór pierwszej polisy

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, które 25 lat temu rozpoczęło trudną, zapomnianą drogę rozwoju działalności ubezpieczeniowej opartej na zasadach wzajemności skupia obecnie ponad 1,5 miliona członków, zajmuje znaczące miejsce w rankingach instytucji finansowych, co oznacza że jest marką rozpoznawalną na rynku ubezpieczeniowym.

 

Jubileusz 25-lecia jest okazją do podziękowania wszystkim tym, którzy uczestniczyli w tworzeniu historii Towarzystwa, służyli radą, pomagali i obdarzyli kredytem zaufania.

 

Wszystkim Członkom, Współpracownikom, Przyjaciołom życzymy stabilnych i dobrych kolejnych lat z Towarzystwem.