typ
Home »

Centralne Targi Rolnicze – CTR 2016


W dniach 25-27 listopada 2016 roku...

 

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, jako partner wydarzenia obejmujący ochroną ubezpieczeniową wystawiane zwierzęta, uczestniczyło w Centralnych Targach Rolniczych – CTR 2016, które odbyły się w dniach 25 – 27 listopada 2016 r. w halach targowych PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie.

 

Udział w imprezie był okazją do spotkań z ubezpieczonymi – zarówno z przedstawicielami instytucji obsługujących sektor rolniczy jak i z indywidualnymi rolnikami.

Pracownicy TUW „TUW” propagowali ideę wzajemności ubezpieczeniowej jak również udzielali informacji o ofercie ubezpieczeniowej Towarzystwa, a każdy zainteresowany uzyskiwał szeroką informację dotyczącą możliwości ubezpieczenia swojego mienia.

 

Wśród uczestników znaleźli się ordynariusz warszawski kardynał Kazimierz Nycz, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Marek Kuchciński, Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Rolnictwa w Parlamencie Europejskim Czesław Adam Siekierski, Prezes Krajowej Rady i Mazowieckiej Izby Rolniczej Wiktor Szmulewicz, marszałkowie i wojewodowie, przedstawiciele Kasy Rolniczej Ubezpieczeń Społecznych, Izb Rolniczych oraz Samorządów Terytorialnych.

Centralne Targi Rolnicze to inicjatywa, dedykowana branży rolno-spożywczej, stanowiąca platformę spotkań rolników i mieszkańców obszarów wiejskich z producentami maszyn, urządzeń, sprzętu do produkcji, hodowli, przetwórstwa i przechowalnictwa, środków do produkcji rolnej, i innymi instytucjami wspierającymi ten sektor.