typ
Home »

Aktualności


Decyzja KNF w sprawie współpracy TUW „TUW” i InterRisk

Komisja Nadzoru Finansowego na wczorajszym posiedzeniu wyraziła zgodę na nabycie przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group udziałów Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” od MACIF (Mutuelle Assurance des Commercants et Industrieles France et des Cadres et salaries de l’Industrie et du Commerce) oraz MAIF, Belgijskiego P&V i MACIF ŻYCIE TUW.

Gospodarna Wielkopolska

W dniu 25 stycznia 2019 roku Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” podpisało z Wielkopolską Izbą Rolniczą Umowę o utworzeniu Związku Wzajemności Członkowskiej „Gospodarna Wielkopolska”.

Nowy pakiet ubezpieczeń BEZPIECZNA GMINA

Od 15 listopada 2018r. Towarzystwo wprowadziło do sprzedaży nowy pakiet ubezpieczeń Bezpieczna Gmina. Ubezpieczenie dedykowane jest jednostkom samorządu terytorialnego – gminom, powiatom, województwom, związkom międzygminnym oraz podmiotom utworzonym z wykorzystaniem kapitału samorządowego.

Rozszerzenie zakresu ochrony Assistance

Ubezpieczenie Assistance zapewnia poczucie komfortu i bezpieczeństwa w podróży jeżeli przydarzy się niespodziewany wypadek – kolizja czy awaria pojazdu.
41-50 z 192