typ
Home »

Stopka box prawy


ZGŁASZANIE SZKÓD

 e-mail:  zgloszenie.szkody@tuw.pl

Formularz zgłoszenia szkody w zakładce

"Do pobrania"

 

CONTACT CENTER

22 545 39 50 lub 801 001 003

połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora

poniedziałek - sobota 7.00 - 20.00
(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

 

CENTRUM ALARMOWE ASSISTANCE

dla umów ubezpieczenia zawartych do dnia 31.03.2020r.

+ 48 22 522 66 22

+ 48 22 563 11 31

dla umów ubezpieczenia zawartych od dnia 1.04.2020r.

+ 48 22 741 39 50 

Centra alarmowe czynne całą dobę.

Połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora.

 

 więcej