typ

OWU


Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 

 

Informacja dotycząca procedury składania i rozpatrywania reklamacji

 

Ogólne warunki ubezpieczenia dla gospodarstw rolnych BEZPIECZNA ZAGRODA obowiązujące od 15 kwietnia 2017 roku

 

Ogólne warunki ubezpieczenia dla gospodarstw rolnych BEZPIECZNA ZAGRODA obowiązujące od 15 lipca 2015 roku do 15 kwietnia 2017 roku

 

Aneks zmieniający z dniem 01 lutego 2017r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia BEZPIECZNA ZAGRODA obowiązujących od dnia 15 lipca 2015r.

 

Aneks zmieniający z dniem 15 kwietnia 2016r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia BEZPIECZNA ZAGRODA obowiązujących od dnia 15 lipca 2015r.

 

Aneks zmieniający z dniem 10 października 2015r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia BEZPIECZNA ZAGRODA obowiązujących od dnia 15 lipca 2015r. obowiązujący do dnia 14 kwietnia 2016 r.

 

Karta informacyjna o produkcie obowiązująca do dnia 14 kwietnia 2016r.

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia zwierząt gospodarskich od zdarzeń losowych

 

Karta informacyjna o produkcie

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności

 

Aneks do ogólnych warunków ubezpieczenia zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności

 

Karta informacyjna o produkcie

 

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w gospodarstwach rolnych obowiązujące od dnia 01 lipca 2013r.

 

Aneks zmieniający z dniem 01 lutego 2017r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwach rolnych obowiązujących od dnia 01 lipca 2013r.

 

 

 

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu rolniczego (Agrocasco) obowiązujące od dnia 15 maja 2016r.

 

Aneks Nr 1 zmieniajacy z dniem 10 kwietnia 2017 r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia sprzetu rolniczego (Agrocasco) (wprowadzonych do obrotu z dniem 15 maja 2016 r.)

 

Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu rolniczego (Agrocasco) obowiązujące od dnia 01 listopada 2009r.

 

Aneks zmieniający z dniem 15 kwietnia 2016r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu rolniczego (Agrocasco) obowiązujących od dnia 01 listopada 2009r.

 

Aneks zmieniający z dniem 10 października 2015r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu rolniczego (Agrocasco) obowiązujących od dnia 01 listopada 2009r. obowiązujący do dnia 14 kwietnia 2016r.

 

Karta informacyjna o produkcie obowiązująca do 14 kwietnia 2016r.

 

 

Ogólne warunki obowiązkowego oraz dobrowolnego ubezpieczenia upraw rolnych od zdarzeń losowych obowiązujące od dnia 01 stycznia 2016r.

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia upraw od zdarzeń losowych

 

Aneks do ogólnych warunków ubezpieczenia upraw od zdarzeń losowych

 

Karta informacyjna o produkcie

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia drobiu w chowie fermowym od ognia i innych zdarzeń losowych 

 

Aneks do ogólnych warunków ubezpieczenia drobiu w chowie fermowym od ognia i innych zdarzeń losowych

 

Karta informacyjna o produkcie