typ

OWU


 

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 

 

Informacja dotycząca procedury składania i rozpatrywania reklamacji

 

 

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOCASCO obowiązujące od 01 czerwca 2016 r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia AUTOCASCO obowiązujące od 01 kwietnia 2016 r. do 31 maja 2016r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia AUTOCASCO obowiązujące od 15 października 2015 r.do 31 marca 2016r.

 

Karta informacyjna o produkcie obowiązująca do 31 marca 2015r.

 

 

 
 
 

Aneks zmieniający z dniem 10 października 2015 r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NNW) obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2012 r. obowiązujący do dnia 14 kwietnia 2016r.

 

Karta informacyjna o produkcie obowiązująca do 14 kwietnia 2016r.

 

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia pomocy w podróży Assistance obowiązujące od 01 kwietnia 2016 r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia pomocy w podróży Assistance obowiązujące od 15 października 2015r. do 31 marca 2016 r.

 

Karta informacyjna o produkcie obowiązująca do 31 marca 2016r.

 

 

 

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) obowiązujące od dnia 02 maja 2016r.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) obowiązujące od dnia 01 listopada 2013r.

 

Aneks zmieniający z dniem 10 października 2015r. ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) obowiązujących od dnia 1 listopada 2013 r.

 

 

 
 
 

Karta informacyjna o produkcie obowiązująca do dnia 14 kwietnia 2016r.

 

Aneks zmieniający z dniem 10 października 2015r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia AutoSzyby obowiązujących od dnia 15 maja 2014 r. obowiązujący do dnia 14 kwietnia 2016r.