typ
Home » Oferta » Dla rodziny » NNW

NNW


Nie wolno zapominać o ubezpieczeniu NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW.

Gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, uzyskane świadczenie pomoże w szybszym powrocie do zdrowia i zrekompensuje koszty poniesione na leczenie.

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w formie indywidualnej lub grupowej na okres 1 roku lub krótszy.

Ubezpieczenie NNW obejmuje następujące świadczenia w zakresie podstawowym:

 

 1. świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w tym zawału serca i udaru mózgu,
 2. świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 3. zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych i wyrobów ortopedycznych,
 4. zwrot udokumentowanych kosztów przysposobienia zawodowego inwalidów,
 5. zwrot kosztów operacji plastycznych, przeprowadzonych w związku z następstwem nieszczęśliwego wypadku,
 6. świadczenie z tytułu oparzenia lub odmrożenia ciała.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terenie całego świata. Otrzymasz optymalnie dobraną, szeroką ochronę ubezpieczeniową 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu lub tylko w czasie wskazanych przez Ciebie czynności albo zajęć.

 

Chcąc zapewnić pełną ochronę ubezpieczeniową NNW, proponujemy liczne rozszerzenia do umowy ubezpieczenia.

 

 1. Klauzula 1: Dzienne świadczenie szpitalne
 2. Klauzula 2: Zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie RP
 3. Klauzula 3: Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania
 4. Klauzula 4: Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
 5. Klauzula 5: Zwrot kosztów pogrzebu ubezpieczonego

Modułowa konstrukcja ogólnych warunków pozwala na samodzielny wybór zakresu ubezpieczenia.

 

Składka za ubezpieczenie będzie uzależniona od:

 • zakresu ubezpieczenia,

 • rodzaju wykonywanej pracy lub czynności w życiu prywatnym,

 • wybranej przez Ciebie wysokości sumy ubezpieczenia.