mapka

Wybierz ubezpieczenie


Aktualności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TUW "TUW"

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, na podstawie art. 8 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa na dzień 21 czerwca 2018 r. o godzinie 12.00, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Nowoursynowskiej 166 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Aula Kryształowa).

Czytaj więcej

TUW "TUW" jest członkiem Stowarzyszenia Ubezpieczeń Wzajemnych i Spółdzielczych w Europie
TUW "TUW" jest partnerem w programie Karta Dużej Rodziny
TUW "TUW" jest członkiem Europejskiego Zgromadzenia Ubezpieczycieli Ekonomii Społecznej EURESA
PARTNER NASZEGO TOWARZYSTWA