typ
Home » Oferta » Dla szkół

Dla szkół


Ubezpieczenie BEZPIECZNA SZKOŁA to kompleksowa i wszechstronna oferta dobrowolnego ubezpieczenia, które zabezpieczy przed finansowymi skutkami nieszczęśliwego wypadku jaki może się zdarzyć  przedszkolakom, uczniom, studentom oraz personelowi placówek oświatowych.

 

Gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, zapewniamy wypłatę następujących świadczeń:

  • z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • z tytułu śmierci Ubezpieczonego w wyniku samobójstwa,
  • zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych i wyrobów ortopedycznych,
  • jednorazowe świadczenie ryczałtowe w tytułu ukąszenia przez owady lub pogryzienia przez zwierzęta,
  • jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu uciążliwości leczenia lub wystąpienia innych następstw,
  • zasiłek z tytułu czasowej niezdolności do nauki/pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Chcąc umożliwić optymalną ochronę ubezpieczeniową przygotowaliśmy jeszcze szereg klauzul dodatkowych – o zakres których można rozszerzyć podstawową umowę ubezpieczenia:

 

Klauzula nr 1     - Dzienne świadczenie szpitalne.

Klauzula nr 2     - Zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie RP wskutek nieszczęśliwego
                              wypadku.

Klauzula nr 3     - Świadczenie z tytułu śmierci opiekunów prawnych Ubezpieczonego wskutek
                              nieszczęśliwego wypadku.

Klauzula nr 4     - Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek wypadku
                              komunikacyjnego.

Klauzula nr 5     - Zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego.

 

Zapewniamy ponadto:

  • ochronę ubezpieczeniową z tytułu nieszczęśliwych wypadków 24h na dobę, bez względu na miejsce w jakim przebywa Ubezpieczony,
  • prostą procedurę i minimum formalności potrzebnych aby dokonać zawarcia umowy ubezpieczenia,
  • zniwelowanie skutków nieszczęśliwego wypadku poprzez uzyskanie środków pieniężnych wypłaconych przez nasze Towarzystwo zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia.

Stopień trwałego uszczerbku ustalany jest na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej oraz "Tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku" opracowanej i rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej dostępnej w każdej jednostce terenowej TUW „TUW" oraz na stronie internetowej, bez konieczności badania Ubezpieczonego przez lekarza – orzecznika.

 

Ponadto przygotowaliśmy dla personelu ubezpieczonej placówki oraz rodziców ubezpieczonych dzieci i młodzieży atrakcyjną ofertę w postaci dodatkowej 20% zniżki przy ubezpieczeniu mieszkania lub domu (Pakiet BEZPIECZNA RODZINA).

 

Dokument zawierający informacje o produkcie BEZPIECZNA SZKOŁA obowiązujący od 01 października 2018r.

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNA SZKOŁA obowiązujące od 01 października 2018r.

 

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku