typ
Home » Oferta » Dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych

Dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych


Mając na uwadze, optymalne zabezpieczenie interesów Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych, przygotowaliśmy dedykowaną ofertę ubezpieczeń łączącą możliwość ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej oraz mienia poszczególnych członków Wspólnoty lub Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Od zdarzeń losowych ubezpieczymy:

 • budynki i budowle,
 • maszyny, urządzenia i wyposażenie,
 • także poniesione nakłady inwestycyjne,
  ponadto oferujemy:
 • ochronę przed skutkami dewastacji, 
 • ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
 •  ubezpieczenie uszkodzeń instalacji, maszyn i urządzeń w wyniku przepięć,
 • oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania nieruchomości.

Dla dopełnienia ochrony ubezpieczeniowej dla Wspólnoty lub Spółdzielni Mieszkaniowej proponujemy rozszerzenie umowy o ubezpieczenie ruchomości od kradzieży z włamaniem i rabunku. Od kradzieży ubezpieczymy także stałe elementy budynku, np. rynny, czy fragmenty instalacji.

 

Jeśli wszyscy członkowie Spółdzielni czy Wspólnoty zdecydują się ubezpieczyć równocześnie swoje mienie prywatne – można to uczynić w prosty sposób za kilka złotych miesięcznie, w trzech wariantach do wyboru:

 

Zakres/wariant ubezpieczenia

Sumy ubezpieczenia

– wariant I

Sumy ubezpieczenia

– wariant II

Sumy ubezpieczenia

– wariant III

Mienie ruchome od zdarzeń losowych w pełnym zakresie

5 000 zł

10 000 zł

15 000 zł

Odpowiedzialność cywilna

10 000 zł

25 000 zł

25 000 zł

Szyby w mieszkaniu od stłuczenia

200 zł

500 zł

500 zł

 

lub ubezpieczyć mieszkanie w pełnym zakresie, z odpowiednio dobranymi sumami ubezpieczenia, włączonym ubezpieczeniem od kradzieży z włamaniem i rabunku – dopasowując optymalną ochronę ubezpieczeniową.

 

Zarządcom nieruchomości, którzy administrują nieruchomościami ubezpieczonymi w TUW „TUW” zaproponujemy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu na preferencyjnych warunkach cenowych.

 

Udzielimy także dodatkowych zniżek:

 • za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia,
 • za staż w Towarzystwie.