typ
Home » Towarzystwo » Dane finansowe

Dane finansowe


Na koniec 2016 r.Towarzystwo osiągnęło następujące wyniki finansowe:

1. kapitały własne 141.962 tys. zł;
2. składka przypisana 666.716 tys. zł;
3. dynamika składki (2016r./2015r.) 136,21%;
4. dodatni wynik finansowy na poziomie blisko 7,5 mln zł;
5. w 2016 r. do Towarzystwa przystąpiło 145.976 nowych członków i na dzień 31 grudnia 2016 r. ich liczba wyniosła 1.542.329.

 

Aktualnie Towarzystwo spełnia wszystkie wymogi finansowe.

 

W rankingu wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce działających w dziale II nasze Towarzystwo zajmuje 11 pozycję, a wśród towarzystw ubezpieczeń wzajemnych niezmiennie jesteśmy na 1 miejscu.

 

W rankingu 100 największych instytucji finansowych w Polsce opublikowanym przez Gazetę Finansową za 3 kwartały 2016 roku. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” uplasowało się na 42 pozycji, a pod względem dynamiki przypisu składki zajęło 3 miejsce.

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” po raz kolejny znalazło się wśród 500 największych polskich przedsiębiorstw za 2015 rok na liście opublikowanej przez gazetę Rzeczpospolita. Awansowaliśmy o osiem miejsc rankingowych w porównaniu z rokiem 2014 i uplasowaliśmy się na 479 miejscu.

 

W najnowszym raporcie ICMIF (International Cooperative and Mutual Insurance Federation) - Międzynarodowej Federacji Ubezpieczycieli Spółdzielczych i Wzajemnych, dotyczącym 500 największych ubezpieczycieli wzajemnych w 2014 roku, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" znalazło się na 415 miejscu.