typ
Home » Oferta » Dla rolników » Pakiet BEZPIECZNA ZAGRODA

Pakiet BEZPIECZNA ZAGRODA


Ubezpieczenie BEZPIECZNA ZAGRODA to kompleksowa i wszechstronna oferta dobrowolnego ubezpieczenia, gwarantującego Tobie pełne bezpieczeństwo. Nie musisz kupować wielu polis wystarczy tylko jedna, by chronić całe swoje gospodarstwo rolne. Dzięki temu każdego, nawet Ciebie, stać na ten produkt.

 

Tylko polisa kompleksowego ubezpieczenia BEZPIECZNA ZAGRODA:

chroni:

 • budynki, (które nie podlegają pod obowiązek ubezpieczenia), wiaty, silosy, zewnętrzne zbiorniki na gaz płynny, ogrodzenie wraz z bramą, pergole, altany, oraz nagrobki cmentarne,

 • zebrane ziemiopłody, zwierzęta gospodarskie, sprzęt rolniczy, materiały opałowe, środki ochrony roślin,

 • meble, sprzęt gospodarstwa domowego, odzież, sprzęt audiowizualny, komputerowy, sprzęt turystyczny, sportowy, gotówkę, biżuterię;

 • szyby, kolektory słoneczne i inne przedmioty szklane,

 • uprawy,

 • ule pszczele i pszczoły,

 • domy letniskowe,
  można także rozszerzyć ochronę ubezpieczeniowej o przenikanie wód gruntowych
  i dodatkowe ubezpieczenie budynków rolnych ubezpieczonych
  na postawie Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

chroni także Ciebie i Twoją rodzinę przed skutkami:

 • następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w związku z czynnościami w życiu prywatnym
  i posiadaniem mienia prywatnego;

 • odpowiedzialności cywilnej kombajnisty z tytułu wykonywania usługi koszenia i prasowania słomy;

 • odpowiedzialności cywilnej pszczelarza,
  dodatkowo można uzyskać zwrot poniesionych kosztów

 • na poszukiwania przyczyny szkody,

 • wynajmu lokalu i pomieszczeń zastępczych

zapewnia Tobie i osobom bliskim:

 • prawne reprezentowanie w postępowaniu sądowym i administracyjnym.

Wybierając kompleksowe ubezpieczenie BEZPIECZNA ZAGRODA otrzymujesz gwarancję:

 • pełnej ochrony Twojego gospodarstwa, a także siebie i Twojej rodziny,

 • wysokich sum ubezpieczenia,

 • szerokiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, który obejmuje zdarzenia losowe jak ogień, zjawiska atmosferyczne, kradzież, rabunek, porażenie prądem zwierząt gospodarskich i inne;

czerpiesz liczne korzyści:

 • stając się Członkiem Towarzystwa masz pewność, że ubezpieczasz się u siebie,

 • prosta procedura i minimum formalności maksymalnie skraca czas potrzebny by się ubezpieczyć;

otrzymujesz atrakcyjne zniżki:

 • za członkostwo w Towarzystwie,

 • za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia,

 • jednorazową płatność składki.

Sam decydujesz o przedmiocie i sumie ubezpieczenia, a nawet o sposobie ustalania odszkodowania – w razie wątpliwości agent ubezpieczeniowy chętnie odpowie na pytania i doradzi by wybór był dla Ciebie jak najlepszy.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia dla gospodarstw rolnych BEZPIECZNA ZAGRODA obowiązujące od 15 lipca 2015 roku

 

Aneks zmieniający z dniem 01 lutego 2017r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia BEZPIECZNA ZAGRODA obowiązujących od dnia 15 lipca 2015r.

 

Aneks zmieniający z dniem 15 kwietnia 2016r. postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia BEZPIECZNA ZAGRODA obowiązujących od dnia 15 lipca 2015r.