typ
Home »

Aktualności


Gospodarna Wielkopolska

W dniu 25 stycznia 2019 roku Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” podpisało z Wielkopolską Izbą Rolniczą Umowę o utworzeniu Związku Wzajemności Członkowskiej „Gospodarna Wielkopolska”.

Nowy pakiet ubezpieczeń BEZPIECZNA GMINA

Od 15 listopada 2018r. Towarzystwo wprowadziło do sprzedaży nowy pakiet ubezpieczeń Bezpieczna Gmina. Ubezpieczenie dedykowane jest jednostkom samorządu terytorialnego – gminom, powiatom, województwom, związkom międzygminnym oraz podmiotom utworzonym z wykorzystaniem kapitału samorządowego.

Rozszerzenie zakresu ochrony Assistance

Ubezpieczenie Assistance zapewnia poczucie komfortu i bezpieczeństwa w podróży jeżeli przydarzy się niespodziewany wypadek – kolizja czy awaria pojazdu.

TUW "TUW" w rankingu "Rzeczpospolitej"

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” po raz kolejny znalazło się wśród 500 największych polskich przedsiębiorstw za 2017 rok na liście opublikowanej przez gazetę Rzeczpospolita.
41-50 z 191