typ
Home » Oferta » Dla rodziny » Pakiet BEZPIECZNA RODZINA

Pakiet BEZPIECZNA RODZINA


Ubezpieczenie BEZPIECZNA RODZINA to kompleksowa i wszechstronna oferta dobrowolnego ubezpieczenia, gwarantującego bezpieczeństwo Tobie i Twoim bliskim. Pakiet jest dedykowany właścicielom oraz najemcom mieszkań i domów.

 

Polisa kompleksowego ubezpieczenia BEZPIECZNA RODZINA

 

Chroni:

 • budynki mieszkalne, mieszkania (wraz z lokalami gospodarczymi), budynki gospodarcze,
 • budowle i obiekty małej architektury,
 • domy letniskowe,
 • ruchomości domowe i stałe elementy wykończeniowe,
 • mienie powierzone Ubezpieczonemu np. przez pracodawcę,
 • mienie do działalności gospodarczej,
 • przenośny sprzęt elektroniczny, również poza miejscem zamieszkania,
 • szyby i przedmioty szklane ( w tym baterie/kolektory słoneczne i systemy fotowoltaiczne)
 • mienie na tarasie i w ogrodzie,
 • nagrobek.

Zapewnia:

 • ubezpieczenie mienia od pożaru i różnych zdarzeń losowych  w wariancie ryzyka nazwane lub w wariancie wszystkie ryzyka z możliwością rozszerzenia o powódź,
 • ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych od kradzieży z włamaniem,
 • ubezpieczenie mienia osobistego od rabunku i rozboju ulicznego (poza miejscem ubezpieczenia),
 • ubezpieczenie stałych elementów zewnętrznych budynku mieszkalnego lub mieszkania od kradzieży,
 • ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na terenie całego świata z wyłączeniem Kanady i USA, w ramach którego odpowiadamy również za szkody spowodowane przez zwierzęta domowe,
 • ubezpieczenie ochrony prawnej na terenie Polski,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków bez względu na wiek Ubezpieczonego   i miejsce zdarzenia.

Ubezpieczone ruchomości domowe są objęte ochroną pod adresem wskazanym jako miejsce ubezpieczenia, w razie przeprowadzki – podczas transportu i w nowym miejscu zamieszkania, a także w miejscu do którego je oddamy w celu dokonania naprawy, czyszczenia lub renowacji.

Ponadto ubezpieczenie „Bezpieczna Rodzina” zapewnia zwrot kosztów akcji ratowniczej, działań po szkodzie, odtworzenia dokumentacji i naprawy zabezpieczeń. Ponadto na podstawie dodatkowych klauzul, ochronę ubezpieczeniową można rozszerzyć o szkody spowodowane przez przenikanie wody z gruntu, przez dzikie zwierzęta, koszty poszukiwania przyczyny powstania szkody oraz koszty najmu budynku/lokalu i pomieszczeń zastępczych, a ubezpieczenie OC w życiu prywatnym o OC najemcy.

 

Pomaga:

W razie nieszczęśliwego zdarzenia w ramach pakietu pomocy Dom Assistance zapewniamy: wizytę lekarza i pielęgniarki, wsparcie specjalistów (ślusarza, hydraulika, technika urządzeń grzewczych, elektryka, szklarza i dekarza), naprawę sprzętu RTV/AGD i PC, pomoc przy uruchomieniu samochodu. Dodatkowo dostarczamy leki i sprzęt medyczno - rehabilitacyjny, zapewniamy opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi, a także opiekę nad zwierzętami.

 

Oferujemy także transport medyczny, transport i zakwaterowanie w hotelu w przypadku, gdy mieszkanie/dom w związku ze zdarzeniem losowym nie nadaje się do zamieszkania oraz informację prawną i usługę Concierge czyli asystenta, który np. zarezerwuje bilety, hotel, restaurację lub zorganizuje dostawę kwiatów.

 

Wybierając kompleksowe ubezpieczenie BEZPIECZNA RODZINA otrzymujesz gwarancję:

 • szerokiej ochrony dla siebie i swoich bliskich, a także posiadanego mienia,
 • indywidualnie dopasowanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej,
 • pełnej możliwości wyboru optymalnych sum ubezpieczenia,
 • atrakcyjnych zniżek np. za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, za staż członkowski, za zabezpieczenia posiadane w miejscu ubezpieczenia.

Stając się Członkiem naszego Towarzystwa masz pewność, że ubezpieczasz się u siebie.

 

Dokument zawierający informacje o produkcie BEZPIECZNA RODZINA obowiązujący od 06 czerwca 2019r.

Dokument zawierający informacje o produkcie MINI BEZPIECZNA RODZINA obowiązujący od 06 czerwca 2019r.

Ogólne warunki ubezpieczenia BEZPIECZNA RODZINA obowiązujące od 06 czerwca 2019r.

 

Tabela stopnia zużycia technicznego budynków wg wzoru Rossa